Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Avdelning Hälsa och idrott

Pedagogisk utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum (HPC)

Undervisar främst på:
* Hälsopedagogiskt program
* Masterprogrammet hälsa och livsstil
* Programmet: Professionell idrottskarriär och arbetsliv

Forskningsområden:
* Hälsofrämjande interventioner i skolan
* Gym, personliga tränare och ortorexia nervosa

Personliga länkar

Senaste publikationer