Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Linn Håman
Universitetslektor Pedagogik

Open Access 3

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Avdelning Hälsa och idrott

Programansvarig för Hälsopedagogiskt program

Pedagogisk utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum (HPC)

Undervisar främst på:
* Hälsopedagogiskt program
* Masterprogrammet hälsa och livsstil
* Programmet: Professionell idrottskarriär och arbetsliv

Forskningsområden:
* Hälsofrämjande interventioner i skolan
* Gym, personliga tränare och ortorexia nervosa

Personliga länkar

Senaste publikationer