Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Ebba Sundin
Universitetslektor

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Arbetar med forskning som är inriktad mot mediers roll i välfärdssamhället och med särskilt fokus på frågor kring hälsa och livsstil. Undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap.

Senaste publikationer