Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Socialt arbete

Forskning

Sara Högdin, docent i socialt arbete. Forskningsområden: skolsocialt arbete, ungdomars förutsättningar för lärande utifrån kön och bakgrund, unga och migration samt sexuellt våld. Pågående forskningsprojekt: 1) Bemötande av unga nyanlända som utsatts för sexuellt våld: En studie av professionellas handlingsutrymme, tolkningar och agerande samt 2) Skolsocialt arbete med nyanlända unga: Kunskapsanvändning och handlingsutrymme.

-----------------

Undervisning

Sara Högdin undervisar främst i Socialt arbete men även på masterutbildningen i Hälsa och livsstil. Hon har även en fördjupningskurs i vetenskapliga metoder på forskarutbildningen i Hälsa livsstil.

Kompetens

Docent i Socialt arbete

Personliga länkar

Senaste publikationer