Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Forskning

Efter min disputation utgjordes min forskning i huvudsak av fyra forskningsprojekt. Jag har fokuserat på att få djupare kunskap om stödjande hälsoprocesser i en förändrad vardag men även forskning om innovativa examinationsmodeller i medicinska vårdutbildningar som en följd av mitt mångåriga pedagogiska engagemang i högre utbildning. Dessa fyra projekt är nu i sin slutfas.

Mitt forskningsprogram framöver består av två inriktningar. Den första har fokus familjefokuserad omvårdnadsforskning för innovation av vardagen med syfte att uppnå social delaktighet i sin hälsa genom innovativ hälsovård. Det handlar om att ta fasta på seniorernas möjligheter till bättre hälsa för att leva ett gott liv (4 projekt) och den andra inriktningen fokuserar på att utveckla och testa inbyggda system i mobiltelefoner som ska öka möjlighet till delaktighet i den egna hälsan (4 projekt).

Undervisning

Omvårdnad, Fenomenografi och Grounded Theory (D).

Handleder uppsatser på C och D-nivån. Uppsatskursen (D). Ansvarar för Klinisk slutexamination.

Kompetens

Universitetslektor, Medicine Doktor, Docent

Personliga länkar

Senaste publikationer