Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Torbjörn Josefsson
Universitetslektor Psykologi

Open Access 1

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

Mitt primära forskningsområde är mindfulness där flera aspekter har intresserat mig; (a) grundforskning som syftar till att första vad mindfulness är och vilka som är dess mekanismer, (b) psykometrisk forskning om hur man kan mäta mindfulness, (c) effekter av mindfulness träning (i t.ex. mindfulness baserade interventioner) på psykologisk hälsa, (d) hur mindfulness är relaterat till uppmärksamhetsförmåga, samt (e) effekter av mindfulness träning på idrottsprestation.

Mitt sekundära forskningsområde är fysisk träning/motion och mental hälsa.

Undervisning

Undervisning inom främst allmän psykologi; hälsa, stress.

Kompetens

Doktor Psykologi

Personliga länkar

Senaste publikationer