Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Studierektor Fosrskarutbildningen Hälsa och Livsstil
Ansvar för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård
Chefredaktör - International Journal of Qualitataive Studies in Health & Well-being
Associerad redaktör - Issues in Mental Health Nursing
Ordförande i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
Ledamot i styrelsen för PSSN (PsykiatriSjuksköterskors Samarbete i Norden)
Ledamot i styrelsen för Horatio (Psykiatrisjuksköterskor i Europa)
Ordförande i IFSAP Halmstad (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser)

Forskning

Forskningsområdet inriktas på hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad vid psykisk ohälsa. Avhandlingen 2007 omfattade instrumentutveckling av Hälsoinstrumentet (HI) för att mäta hälsa i psykiatrisk vård.

Från 2007 fokuserades forskningen även på psykosocial rehabilitering i landstingsfinansierad och kommunal psykiatri i samarbete med (CEPI) vid Lunds universitet.

Sedan 2010 omfattar forskningsområdet även hälsoutbildning i grupp och samordnade omvårdnadsinterventioner för att främja fysisk hälsa hos personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning samt vårdkvalitet i psykiatrisk vård.

Ytterligare ett fokus har sedan 2013 varit att utveckla Internetbaserat undervisningsmaterial på Masternivå inom omvårdnad vid psykisk ohälsa med fokus på framtidens behov av kunskap i EU-projeket eMenthe.

Pågående projektet - Hästunderstödd tearpi och rehabilitering - en longitudinell design startats

Undervisning

Mitt huvudsakliga undervisningsområde är psykiatrisk omvårdnad i grundutbildning, på avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

Kompetens


Studierektor forskarutbildningen Hälsa och Livsstil

Leg sjuksköterska med inriktning omvårdnad i psykiatrisk vård

Chief Editor in International Journal of Qualitative Studies in Health & wellbeing

Ordförande i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor

Ordförande i IFSAP Halmstad (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser)

Ledamot i PSSN (PsykiatriSjuksköterskors Samarbete i Norden)

Ledamot i HORATIO (Psychiatric nurses in Europe)

Personliga länkar

Senaste publikationer