Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Måns Svensson
Professor

Arbetar med

Akademichef på LHS

Som professor i rättssociologi bedriver jag forskning utifrån ett normvetenskapligt perspektiv. Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som bland annat undersöker rättssystemets och rättsreglernas sociala förutsättningar och konsekvenser.

Att arbeta utifrån ett normvetenskapligt perspektiv innebär att man studerar och jämför olika normativa strukturer och processer i samhället. Det kan exempelvis handla om att förstå hur de formella rättsliga normerna utmanas av informella sociala normer som växer fram i samband med att nya teknologier introduceras i samhället.

Jag har bland annat studerat: (a) teknologi och social förändring, (b) arbetsliv i omvandling och (c) korruption och ekonomisk säkerhet – ur ett sådant normvetenskapligt perspektiv.

För tillfället leder jag följande tre forskningsprojekt: (1) Sociala normers betydelse för korruptionsbekämpning (finansierat av ICLD), (2) Korruption på olika nivåer (finansierat av VR), (3) Hot och hat mot journalister (finansierat av brottsofferfonden).

Personliga länkar