Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljöer

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Mikael Sandberg is professor in political science.

Forskning

Om vår forskning:

Max Rånges politiska institutionsdata:

http://www.hh.se/hos/forskning/maxrange.65441985.html

https://sites.google.com/site/projectmaxrange/

https://sites.google.com/site/maxrangemaps/

Ny artikel:

Grön innovation bakom övergången till icke-fossila bränslen?

Max Rånge och Mikael Sandberg, Högskolan i Halmstad

Sveriges miljöpolitik slår sig för bröstet med övergång från fossila till icke-fossila bränslen. Vår forskning visar att Sverige verkligen har genomgått en övergång till icke-fossila bränslen 2006. Men den visar också att den övergången beror på offentliga energiproducenters användning av sopor och träflis, snarare än högteknologisk ”miljöinnovation”. Studien grundas på analys av SCB-data.

Länk till publikationen:

Windfall gains or eco-innovation? ‘Green’ evolution in the Swedish innovation system, Environmental Economics and Policy Studies, pp 1-18

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10018-015-0128-z

Undervisning

Statsvetenskap, främst metodkurser på alla nivåer och uppsats på avancerad nivå.

Innovationsspridning, masternivå. Kvantitativa analysmetoder, doktorandnivå.

Kompetens

Professor i statsvetenskap. Professorskompetens även i innovationsvetenskap

Forskningsgruppledare Språk, kultur, samhälle, LHS.

Associerad, Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet.

Ledamot i SULFs SPF, Sveriges Professorers Förenings styrelse.

Tidigare gästforskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK), Stockholms universitet och the Theoretical Population Ecology and Evolution Group (PEG) vid Lunds universitet (2011), University College London (2010), gästprofessor i statsvetenskap vid Karlstads universitet (2002) och Karl Deutsch Guest Professor vid Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) (1997), samt forskare vid FN-universitetets Institute for New Technologies, Maastricht (1995-96).

Personliga länkar

Senaste publikationer