Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Pernilla Ouis
Professor Socialt arbete

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Socialt arbete inom två teman:

1. Normkonflikter i det mångkulturella samhället, hedersrelaterat våld och förtryck, frågor kopplade till migration och sexualitet, integrationsfrågor.

2. Hållbart socialt arbete, grönt socialt arbete, social hållbarhet, samhällsarbete, miljörättvisa, hållbar välfärd, ekosociala interventioner.

Personliga länkar

Senaste publikationer