Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Katarina Aili
Universitetslektor

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Universitetslektor