Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Vicerektor

Forskning

Jag disputerade i mars 2002 med avhandlingen Det massiva barnrummet — Teoretiska och empiriska studier av leksaker vid Lärarutbildning, Malmö Högskola. Min egen forskning följer två olika teman, båda med anknytning till lärande sett i ljuset av de villkor som sociala och kulturella praktiker skapar för förändring av handlingsmönster. Det ena temat innebär studier av hur leksaker och andra kulturella artefakter medierar barns lekhandlingar. Det andra temat belyser lärande i högre utbildning med fokus på studenters aktörsskap i sina studier och i sitt lärande. Gemensamt för dessa två teman är mitt intresse för analyser med ett genusperspektiv.

Undervisning

Pedagogik

Kompetens

Docent Pedagogik

Personliga länkar

Senaste publikationer