Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Sara Svensson
Universitetslektor Statsvetenskap

Open Access 2

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Universitetslektor, statsvetenskap
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Forskning


Disputerade 2013 på Central European University i Budapest med en avhandling om politik, styrning och samverkan i europeiska gränsområden med fokus på lokala aktörer. Har publicerat artiklar på detta tema i bland annat Journal of European Integration, Regional & Federal Studies, Territory/Politics/Governance och Eurasian Geography and Economy. Har arbetat som forskningsadministratör och forskare i flera stora europeiska forskningsprojekt, bland annat om socialt kapital, det civila samhället, regional utveckling och samverkan inom offentlig samverkan. Har inom ramen för dessa projekt bland annat publicerat i Voluntas - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Intersection och Policy & Politics. Är medredaktör för antologin "Regional economic development & History" som utkom på Routledge 2019. Har landspecifik kunskap om den politiska utvecklingen i Ungern, och tillbringade läsåret 2019/2020 som Jean Monnet Research Fellow på European University Institute i Florens, Italien.

Undervisning

Jag undervisar på programmet "Samhällsanalys och kommunikation" där jag bland annat bidrar till delkurser om offentlig förvaltning, jämförande politik och internationell politik. Jag bidrar också till andra kurser och program på Högskolan där statsvetenskapliga perspektiv behövs.

Kompetens

Jag har en bakgrund inom journalistik, och är särskilt intresserad av ljudbaserad kommunikation (radio, poddande) samt olika former av skriftlig kommunikation. Diskuterar och kommenterar gärna därför politiska skeenden i olika former av medier. Har särskild kunskap om Ungern och Östeuropa efter att ha bott där i många år.

Inom forskningen har jag särskild kompetens inom kvalitativa metoder (särskilt intervjuer) och har också erfarenhet av nätverksanalys.

Senaste publikationer