Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Malin Hallén
Universitetslektor Medie- och kommunikationsvetenskap

Open Access 1

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Avdelningschef, Samhälle och Välfärd

Forskning

Att förklara människan - diskurser i populärvetenskapliga TV-program

Avhandlingens syfte är att studera hur de vetenskapligt kontroversiella frågorna kring människans natur och beteende skildras i ett antal populärvetenskapliga TV-dokumentärer idag. I tidigare forskning kring populärvetenskaplig nyhetsjournalistisk har framkommit att bristen på tid och utrymme ofta innebär att presentationen av vetenskapliga frågor förlorar i nyans och problematisering. Fokus ligger istället på förenkling och en kortfattad presentation av vetenskapliga resultat prioriteras framför fördjupning, analys och kontextualisering. Men vad händer i mediernas popularisering av vetenskap när tiden och utrymmet blir annorlunda än nyhetsformatet? Den vetenskapliga kontroversen kring människans natur och beteende bär dessutom på en tung historisk/ideologisk ryggsäck vilket gör den mediala presentationen idag ännu mer intressant att studera.

Undervisning

Medie-och Kommunikationsvetenskap

Kompetens

Fil Doktor Medie- och kommunikationsvetenskap

Personliga länkar

Senaste publikationer