Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

Forskning

Avdelningsföreståndare för Matematik, Fysik och Elektroteknik. Forskningen inom fysik berör elektriska, optiska och magnetiska egenskaper hos nanokomponenter för framtidens elektronik och fotonik. Forskningsgruppen ingår som partner i Nanometerkonsortiet vid Lunds Universitet. Andra samarbetspartners är Harvard (fotonik), Acreo (fotonik), IBM-Almaden (spinntronik) och Kalmar Högskola (spinntronik)

Personliga länkar

Senaste publikationer