Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot Hälsa och Livsstil
Doktor i medicinsk vetenskap, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet
Master of Public Health (MPH)
Leg. Sjuksköterska med specialistexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
Fil.kand. med huvudämne barn- och ungdomspsykologi

Undervisar på sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt på masterprogrammet i hälsa och livstil. Handleder och examinerar kandidat- och magisteruppsatser.
Forskningen bedrivs i första hand inom området övervikt och fetma hos barn. Hälsofrämjande och preventivt arbete med fokus på föräldrarnas roll, samt (o)jämlikhet i hälsa i relation till barnfetmans prevalens inom olika samhällsgrupper är centrala för detta arbete.
Avhandlingsarbetet baserades på fyra delstudier; en register-, en survey-, en fokusgrupp- och en intervjustudie. Tre av avhandlingens studier bedrevs i samarbete med den europeiska forskargruppen IDEFICS (Identification of and prevention of Dietary – and lifestyle- induced health Effects in Children and InfantS) som kartlagt 16 200 barns hälsa ( 2-10 år) i åtta europeiska länder.
Deltar sedan 2008 även i forskningsnätverket ”The Nordic Health Promotion Research Network”, och är för närvarande aktiv i en arbetsgrupp som fokuserar på nordiska barns hälsa ur ett ‘equity’ perspektiv och med fokus på nordiska barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.

Senaste publikationer