Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Forskning

Min forskning är inriktad på amerikansk säkerhetspolitisk och dess utveckling över tid. I mina studier inkluderas olika politiska, ekonomiska och militära drivkrafter i amerikansk historia samt idéer kring USA:s roll i världen och hur praktiker och idéer samspelat och förstärkt vartannat i olika faser av amerikansk historia. Konsekvenserna av dessa drivande logiker och hur det styr sättet på vilket USA hanterar olika säkerhetshot är centralt.

Under mitt år som gästforskare vid American University i Washington DC började jag intressera mig för amerikanska tankesmedjor/policyinstitut och dess inflytande över politik och samhälle. Min forskning om detta rör hur tankesmedjorna på olika arenor arbetar för att påverka politiska beslut och vilka konsekvenser detta får för demokrati och öppenhet.

Sedan 2004 har jag också följd presidentvalen på plats i USA och allt mer kommit att intressera mig för politisk kommunikation liksom för den process som ligger till grund för att välja president i USA. Politiska kampanjer och hur dessa förändrats genom sociala medier är då centralt.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom Statsvetenskap. Jag handleder också uppsatser och avhandlingsarbete.

Kompetens

Fil dr. Freds- och utvecklingsforskning,

Lektor i Statsvetenskap

Personliga länkar

Senaste publikationer