Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Anniqa Lagergren
Universitetslektor Pedagogik

Open Access 3

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Lektor Pedagogik

Forskning

I september 2012 disputerade jag på avhandlingen: "Barns musikkomponerande i tradition och förändring" inom ramen för CUL forskarskola, Göteborgs Universitet.

I avhandlingen undersöks vad som sker när barn komponerar musik tillsammans i grupp. Aktiviteter kring komposition är inscensatta och analyserade i en kulturskola och en grundskola. Fokus i studien är det lärande som skapas i dessa aktiviteter samt de skilda villkor som de båda skolformerna utgör.

Ett annat forskningsområde som just nu är intressant handlar om barns lekvardag inom förskolans praktik.

Undervisning

Sedan 2002 har jag varit verksam som universitetsadjunkt i pedagogik. Den största delen av min undervisning just nu är förlagd till lärarutbildningen och särskilt inom förskollärarprogrammet.

Kompetens

Filosofie doktor i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Personliga länkar

Senaste publikationer