Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

Arbetar med

Pedagogik

Forskning

Jag är docent i pedagogik med fokus på hur strategier för lärande utvecklas i relation till ny teknik i människors vardagsliv. Jag är särskilt intresserad av kroppslig och "tyst" kunnande, dvs kunnande som inte nödvändigtvis kan verbaliseras och förklaras med ord. Just nu leder jag projektet "Känna forma dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld." som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2015-2018 (http://anslag.rj.se/sv/anslag/47953), samt projektet "Human expectations and experiences of autonomous driving" som genomförs i samarbete med Volvo Cars med stöd av Vinnova.

Jag är också intresserad av visuell, digital och tvärsinnlig etnografi och hur etnografiska metoder kan ingå i och utveckla samarbetsformer och gemensamma forskningsprojekt med externa aktörer.

Jag ingår också i det internationella nätverket "Self-tracking and Automatised bodies" som stöds av Riksbankens Jubileumsfond och DERC, Digital Ethnography Research Center, på RMIT University i Melbourne, Australien

Undervisning

Jag undervisar i kurser om sociala och kulturella perspektiv på digitala medier samt etnografi på informatikprogrammet Digital Design och Innovation, samt i högskolepedagogik och vetenskapsteori på forskarnivå. För närvarande handleder jag tre doktorander. Jag lånas också in bland när det finns behov av handledare till självständiga arbeten på grund och avancerad nivå.

Kompetens

Docent i pedagogik

Personliga länkar

Senaste publikationer