Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Ulf Petäjä
Universitetslektor Statsvetenskap

Open Access 2

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation

Forskning

Min avhandling behandlar frågan om varför yttrandefrihet är värdefull i relation till demokrati. Utgångspunkten för studien är fem viktiga argument, som alla försöker ge ett svar på varför yttrandefrihet är något bra. Först analyserar jag argumenten utifrån tre dimensioner och därefter vill jag visa att dessa argument uttrycker ett gemensamt värde för varför yttrandefrihet är värdefull.

Resultatet av avhandlingen är att skälet för varför yttrandefrihet är värdefull är att den främjar en pålitlig kommunikationsprocess. Det är en process som utsätter medborgarna för idéer och åsikter som de själva inte hade valt att tillägna sig om de själva hade fått välja. Yttrandefrihetens värde vilar således på informationsmångfald och värdet av att medborgarna utsätts för oväntad, ogillad och ovald information.

Undervisning

Samhällsvetenskapens framväxt, samhällsvetenskaplig baskurs

Politisk teori, A-nivå statsvetenskap

Politik & förvaltning, A-nivå statsvetenskap

Textanalys och idéanalytiska metoder, B-nivå statsvetenskap

Praktisk demokrati, B-nivå samhällskunskap lärarutbildningen

Politisk filosofi, B-nivå statsvetenskap

Aktuella statsvetenskapliga problem, C-kurs statsvetenskap

Handledning av B- och C uppsatser

Kompetens

Doktor Statsvetenskap

Personliga länkar

Senaste publikationer