Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Undervisning

Kursansvarig och undervisning i utbildningen till specialistsjuksköterska inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Handleder och examinerar kandidat- och magisteruppsatser.

Kompetens

Medicine doktor, Karolinska Institutet

Legitimerad Sjuksköterska

Specialistexamen för sjuksköterska inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Pedagogisk utvecklare

Personliga länkar

Senaste publikationer