Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Arbete och välfärd

Forskning

Magnus Tideman är socionom och professor i Handikappvetenskap. Han forskar med inriktning på hur förändringar av välfärdssamhället påverkar levnadsvillkoren för barn och vuxna med utvecklingsstörning men är också involverad i specialpedagogisk forskning om olika aspekter på normalitet och avvikelse i skolan.

I avhandlingen Normalisering och kategoriseringvar frågeställningarna vilka effekterna decentraliseringen av ansvaret för stöd/service och undervisning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning fick. Dessutom studerades orsaker och konsekvenser av det oväntade ökade antalet elever i särskolan under 1990-talet. Efter flera års forskning om specialpedagogiska frågor arbetar Tideman nu främst med forskning om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras kamp för att styra sina egna liv (self-advocacy)samt övergången från gymnasiesärskola till arbetliv/vuxenliv.

Undervisning

Socialt arbete, handikappvetenskap, specialpedagogik

Kompetens

Professor i Handikappvetenskap med inriktning mot socialt arbete vid Högskolan i Halmstad samt adjungerad professor på La Trobe University i Melbourne

Personliga länkar

Senaste publikationer