Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

Min forskning är inriktad på en rad olika områden som t.ex. idrottsskadans psychologi, psykosociala faktorer som främjar deltagande i idrott bland barn och ungdomar, mindfulness och interpersonella relationer inom idrott och motion, psykisk hälsa och välmående hos idrottare, samt metodologiska frågeställningar inom forskning. mina pågeående projekt är framförallt inriktade på de följande tre områdena; (a) idrottsskadans psykologi, (b) hälsa och välmående i olika populationer, samt (c) psykologiska faktorer relaterade till idrottsprestation.

Undervisning

Jag undervisar på olika nivåer inom ett antal kurser med fokus på psykologi samt statistik/metod.

Personliga länkar

Senaste publikationer