Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

Mitt huvudfokus inom forskningen är inriktat mot att undersöka vilka psykosociala variabler som kan öka risken för skada hos fotbollsspelare samt att försöka att förebygga dessa skador genom interventioner.

Ett annat område som jag forskar inom syftar till att undersöka hälsa och välmående hos fotbollsspelande barn och ungdomar som är verksamma inom svenska fotbollsakademier.

Undervisning

Undervisar inom ett antal idrottspsykologiska kurser på olika nivåer.

Personliga länkar

Senaste publikationer