Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Forskningsintressen:

Beräkningsmetoder för elektromagnetisk interferens.
Dynaminska processer på atomär nivå i dielektriska material.
Röntgenspektroskopi, (XANES/EXAFS).
Tidsupplöst UV/VIS/IR-spektroskopi.

Undervisning

HT
Introduktion till ingenjörsstudier 2,5 veckor, TE0005
Teknisk matematik 7,5 hp, MA8017
Tekniska beräkningar 7,5 hp, MA8020

VT
Fysik 1: Mekanik och vågor 7,5 hp, FY4006

HT/VT
Examensarbete för högskoleingenjörer i datateknik 15 hp, DT6013
Examensarbete högskoleingenjör i elektroteknik 15 hp, ET6007
Examensarbete högskoleingenjör i mekatronik 15 hp, MK6008
Examensarbete i datateknik 15 hp,DT6012
Examensarbete i elektronik 15 hp, EL8008

Senaste publikationer