Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

Arbetar med

Forskning i R2S-projektet (datoralgoritmer för fjärrdiagnostik av fordon)
Undervisning inom datavetenskap (artificiell intelligens, maskinlärande, sensorsystem).

Undervisning

Avancerade sensorsystem

Samverkande intelligenta system

Handledning av kandidat- och magisterexamensarbete

Kompetens

Biträdande lektor i Informationsteknologi

Inriktning: Fordonstillämpningar

Senaste publikationer