Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation

Forskning

Kreativitet och sociala relationer

Forskning om kreativitet som särskilt berör förhållandet mellan konst/kultur och arbetslivet och som utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv. Det innebär att kreativitet i grunden betraktas som ett resultat av sociala samspel, samarbeten, sociala relationer och kulturella förutsättningar.

Gemenskap

Forskningen berör sociala och relationella förutsättningar för etablerandet av gemenskap i vår samtid och utgår från fallbeskrivningar och socialpsykologiska teorier och begrepp användbara för att belysa och förstå gemenskapens villkor och betydelser och har utmynnat i en bok om gemenskap.

Undervisning

Socialpsykologi 1-90 samt avancerad nivå

Kompetens

Doktor i Sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer