Sök

Studentprojekt: Berättelser på flera nivåer lyfter världsarvets mänskliga sidor

En grupp studenter på programmet Kultur och samhällsutveckling från Högskolan i Halmstad begav sig till världsarvet Grimeton radiostation för att ta sig an ett uppdrag om kulturens kraft, berättande och digitala upplevelser. Nya perspektiv mötte tung historia, och det blev ett bra möte, enades alla medverkande om.

Flygbiild över grönt gräsområde, vit byggnad, radiomaster.

Världsarvet Grimeton radiostation i Varbergs kommun. Radiostationen togs i drift 1924. Sedan 2004 klassas radiostationen som världsarv av FN-organet Unesco.

”Uppdraget har varit jätteinspirerande och utmanande på ett bra sätt.”

Studenter på Kultur och samhällsutveckling

Världsarvet Grimeton radiostation har mycket att erbjuda besökare. Tidigare i höst kom en grupp studenter från Högskolan i Halmstad, tillsammans med lärare och handledare, till radiostationen med uppdraget att utveckla och förbättra de utomhusaktiviteter som besökare kan ta del av utan att lösa inträde.

– Det var jätteroligt att göra det här projektet och att få komma dit och verkligen uppleva platsen, kommenterar Anna Söderberg, student på Kultur och samhällsutveckling.

Fyra personer i ett digital mötesrum.

Anna Söderberg, Sanna Packalen Åkerblom, Gabriel Wiman och Sara Hatakka läser fjärde terminen på Kultur och samhällsutveckling. Saknas på bilden gör Oliver Breilmann och Petter Berndt. Studenterna är nöjda med sin insats och sitt samarbete: ”Vi var ett bra ihopsatt team. Om någon har kommit med en idé har vi kunnat utveckla den tillsammans – och vi har haft kul. Vi har omsatt teori i praktik och träffat externa aktörer. Det har varit jätteinspirerande och utmanande på ett bra sätt. Vi tänker att detta kanske är något att jobba med i framtiden, att utforma upplevelser och berättelser på det här viset.”

Kultur för regional utveckling

Studentprojektet, som på ett mer övergripande plan handlar om kulturens kraft för regional utveckling, skedde på uppdrag av världsarvet Grimeton. Det gjordes inom kursen ”Kulturproduktion, politik och ekonomi” på programmet Kultur och samhällsutveckling. Studentprojektet är dessutom en del av projektet VIAkub Halland som vänder sig till små och medelstora företag i Halland inom kultur, utbildning och besöksnäring.

Kort om VIAkub

VIAkub Halland står för Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland.

VIAkub Halland ska leda till innovationer utifrån företagens behov inom de tre näringarna kultur, utbildning och besöksnäring. Projektet syftar till att utveckla företagens tjänster och produkter med stöd av digitala resurser och kreativa metoder. Små och medelstora företag kan vara med och tillsammans hitta nya affärsidéer. VIAkub Halland erbjuder mötesplatser, testmiljöer, digital teknik och kompetens

VIAkub Halland är ett projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och genomförs av Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Studentmedverkan är en del av VIAkub och hösten 2020 har studenter från programmet Kultur och samhällsutveckling samarbetat med olika besöksmål i Halland inom ramarna för kursen.

Andra projekt med studenter från Kultur och samhällsutveckling gjordes vid Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad. Under nästa läsår kommer studenter från förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad att utföra projekt inom ramen för VIAkub Halland.

Hur gestaltar man då det material som finns och de levnadsöden som är kopplade till världsarvet Grimeton?

Studenterna ville skapa en immersiv berättelse – där flera sinnen är inkluderade och besökaren kan försjunka i berättelsen – om platsen och framför allt människorna som har varit knutna till Grimeton. Upplevelsen skulle vara användarvänlig, kännas naturlig på platsen, väcka nyfikenhet, vara tillgänglig för alla och dessutom skapa fina upplevelser och känslor inte minst för barn och deras föräldrar. Studenterna fick ett ganska stramt ramverk att förhålla sig till i världsarvets grafiska profil, enhetliga design och den digitala utställningen inne i radiostationen.

Människorna som formade platsen

Resultatet blev bra, det enas studenter, lärare, VIAkub och världsarvet om. Idéerna som presenterades innebär bland annat att besökare redan vid parkeringen kan mötas av ljuskällor på marken, utplacerade som ”Välkommen till Grimeton” i morsekod. Promenaden innehåller olika stationer, med allt från AR-upplevelser av hur arbetande män, deras hustrur och barn i byn intill hade för relation till de höga radiomasterna, till utplacerade stockar som formar bokstäverna SAQ (namnet på långvågssändaren) att hoppa och leka på. I de fall upplevelsestationer innehåller talat ljud ska detta bestå av historiskt genuina ljud och röster, alternativt noga utvalda halländska dialekter. Människorna är viktiga för platsen och dess historia.

Illustration med ex en bänk och en person och texten B-bänk

Vackert utformade bänkar. Här syns ett ryggstöd som formar bokstaven B med morsekod (övriga bänkar kan heta Ä, N och K) och ben som liknar radiotorn. En annan idé är en app som översätter och skickar meddelande med hjälp av morsekod – ett sätt att knyta samman dåtidens teknologier och kommunikationssättmed dagens. (Bilden är en del av studenternas presentation.)

Cornelia Magnusson, verksamhetsutvecklare på Stiftelsen världsarvet Grimeton, är väldigt nöjd med att studenterna på eget initiativ uttryckligen lyfter fram platsens själ.

– Studenternas fokus har varit att besökaren ska bli nöjd och samtidigt tillgodose världsarvets behov. Jag var rädd att de skulle bli för låsta i alla krav och riktlinjer, men de har kommit med nya idéer och varit väldigt kreativa inom ramarna. Förhoppningsvis kommer vi att kunna förverkliga några av deras idéer eller ha dem som utgångspunkt i framtida idéflöden.

En immersiv upplevelse vid tornen

En station under promenaden som Cornelia Magnusson särskilt lyfter fram handlar om VR-kikare vid radiotornens fötter, där besökare enligt idén också kan koppla in sina egna hörlurar och lyssna till ljud från 127 meter upp i luften.

– Den idén gillade jag extra mycket, de har tagit fram en VR-lösning för att uppleva tornen och höjden även om man inte klättrar upp. Det blir en immersiv upplevelse, om det är dimmigt eller snöar får man en känsla av de arbetsförhållanden som rådde där uppe för mastarbetarna, säger Cornelia Magnusson.

Leende kvinna i hjälm högt upp i ett torn med utsikt över landskap. Foto.

Världsarvet Grimeton radiostation vill främja samarbeten och forskning om platsen. "Studenterna är i en lärande process och kommer hit med en fräsch blick på platsen och dess betydelse och tar med sig en kreativitet hit. Deras metoder har dessutom en vetenskaplig grund och de får stöd i sin process av sina lärare" säger Cornelia Magnusson, verksamhetsutvecklare på Stiftelsen Världsarvet Grimeton (på bilden upp i ett av tornen) som har guidat och haft kontakt med studenterna.

En övning i skarpt läge

Cecilia Björkén-Nyberg är programansvarig för programmet Kultur och samhällsutveckling och docent i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och forskar och undervisar om immersivt berättande.

– Studenterna får en konkret bild av vad de kan arbeta med i framtiden och smak för vad man kan göra i olika funktioner i arbetslivet. Studenterna har haft tillgång till utbildning, teknik och kompetens och har kunnat jobba i team när de har utvecklat sina idéer. Samtidigt har det varit en övning i skarpt läge, de har haft en kravspecifikation från Grimeton och ett uppdrag inom utbildningen att förhålla sig till. Detta kan också vara en möjlighet för studenterna att knyta kontakter inför perioder med praktik och examensarbeten, säger Cecilia Björkén-Nyberg, processledare för forskningsdelen inom VIAkub, som har undervisat och handlett studenterna tillsammans med Tomas Nilson, universitetslektor i historia.

Till sin hjälp har handledare och studenterna haft det viktiga digitala stödet från Isabell Larsson, Högskolan i Halmstad, och Tor Palm vilka båda är processledare inom VIAkub Halland samt Marie-Helene Zimmerman Nilsson som har dokumenterat studenternas arbetsprocess.

Positiva samarbeten i regionen

Anna Bengtsson är strateg på näringslivsavdelningen vid Region Halland, och har ansvar för besöksnäringen inom VIAkub Halland. Hon är väldigt positiv till den här typen av samarbete som ger studenterna uppdrag som bygger på behov som finns i besöksnäringen.

– Studenterna gjorde en fantastisk insats i sitt arbete på Grimeton. De tog verkligen in platsens förutsättningar och använde dem för att utveckla ytterligare en aktivitet som skulle kunna bli en viktig del i Grimetons utbud. De tog också hänsyn till övriga aktiviteter som redan finns på Grimeton, för att inte göra samma sak utan låta aktiviteterna komplettera varandra, säger Anna Bengtsson.

Text: Kristina Rörström
Bilder: Världsarvet Grimeton, illustrationer av i texten nämnda studenter på programmet Kultur och samhällsutveckling, samt skärmavbild under digital intervju med studenterna.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt