Sök

Nordiskt forskningsprojekt om fysisk aktivitet som behandling vid ögonsjukdomar

I ett dansk-svenskt forskningssamarbete ska forskarna undersöka om fysisk träning kan förebygga och minska negativa hälsoeffekter hos personer med ögonsjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration, även känd som åldersförändringar i gula fläcken. Projektet har fått 8,1 miljoner (danska) kronor från Regionalfonden Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack.

”Genom detta projekt kan Högskolan i Halmstad vara med och utveckla kunskaper som bidrar till att personer som lever med åldersrelaterad makuladegeneration får ett gott och jämlikt liv.”

Ing-Marie Carlsson, docent i omvårdnad

Befolkningen i de nordiska länderna blir allt äldre och därmed drabbas fler av åldersrelaterad makuladegeneration (Age-related Macular Degeneration, AMD) som innebär åldersförändringar i ögats gula fläck. Nu ska danska och svenska forskare i ett gemensamt samarbetsprojekt undersöka om ökad fysisk aktivitet kan förebygga och minska negativa hälsoeffekter hos personer med så kallad torr AMD, som i dag inte är behandlingsbar.

En äldre man sitter djupt böjd över ett förstoringsglas som han håll i med båda händerna, och läser en dagstidning som ligger på ett bord.

– Anledningen till att åldersförändringarna uppstår är oklar, men risken att drabbas ökar ju äldre man blir och AMD är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år. När en persons syn blir nedsatt kan följden bli begränsningarna i vardagen, med ökad isolering och minskad fysisk aktivitet. Det i sin tur kan ge försämrad muskelstyrka och balans med risk för fall och fallskador. Genom detta nya projekt kan Högskolan i Halmstad vara med och utveckla kunskaper som bidrar till att personer som lever med åldersrelaterad makuladegeneration får ett gott och jämlikt liv, säger Ing-Marie Carlsson, docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och svensk projektledare.

”Att samverka över landsgränserna skapar mervärden”

Interregprojektet ”Kan du se framtiden?” är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Danmark. I Danmark deltar Själlands universitetssjukhus och Köpenhamns universitet, och i Sverige Malmö universitet och Högskolan i Halmstad.

– Att samverka både inom Sverige och över landsgränserna skapar mervärden. Inte minst ökar förutsättningarna för att möta en samhällsutmaning som AMD med hälsoinnovativa lösningar som är forskningsbaserade och kan nås och implementeras på flera ställen, säger Gerry Andersson, samverkanskoordinator vid Högskolan i Halmstad.

Samarbetet är ett initiativ taget av Danmark som kontaktade Högskolan i Halmstad där en av två specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning ögonsjukvård/oftalmologisk omvårdnad i Sverige finns. Vid Högskolan i Halmstads forskningsmiljö Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) finns en samlad expertkompetens med forskare inom hälsovetenskap, oftalmologisk omvårdnad, idrottsvetenskap, pedagogik och hälsoekonomi.

– Våra ämneskompetenser kompletterar på ett bra sätt de kompetenser som våra samverkande regionala partner har. Nu kan flera kunskapsperspektiv mötas så att vi tillsammans kan anta utmaningen att stärka människors inflytande och deltagande i sitt eget liv och i samhället, säger Ing-Marie Carlsson.

Text: Lena Lundén
Bild: iStock

Kan du se framtiden – ett projekt i samverkan mellan Sverige och Danmark

Danmarks del av projektet syftar till att ta reda på om motion kan fördröja utvecklingen av torr AMD och därmed synnedsättningen. Den svenska delen av projektet har som syfte att främja hållbart deltagande i ett empowermentbaserat fysiskt aktivitetsprogram för att främja hälsa samt verka för ökat välbefinnande, synrelaterad livskvalitet och social gemenskap hos personer som lever med åldersrelaterad makuladegeneration. Högskolan i Halmstads expertkompetens inom hälsoekonomi ska studera både den danska och svenska kontexten.

Projektet ”Kan du se fremtiden?” är ett samarbete mellan ”Øjenafdelingen og Forskningsprojekter og Klinisk optimering” vid Själlands universitetssjukhus, ”Institut for Sportsmedicin” vid Köpbenhamns universitet, Hälsa och samhälle vid Malmö universitet och Högskolan i Halmstad. Själlands universitetssjukhus är projektansvarig med professor Torben Lykke Sørensen som huvudprojektledare.

Deltagande forskare vid Högskolan i Halmstad:

  • Ing-Marie Carlsson, docent i omvårdnad, svensk projektledare
  • Gerry Andersson, samverkanskoordinator
  • Andreas Ivarsson, docent i psykologi
  • Pia Johansson, biträdande universitetslektor och hälsoekonom
  • Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik
  • Jeanette Källstrand, universitetslektor i omvårdnad
  • Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt