Sök

Annorlunda avslutningsvecka för årets avgångsstudenter

Denna vår är inget som vanligt. Normalt sett hade Högskolans festliga avslutningshögtid varit några timmar bort och campus fyllt av glada och entusiastiska avgångsstudenter, på Utexpo, Praktikexpo, stipendieutdelningar och programsamlingar. I år genomförs aktiviteterna digitalt.

Avslutningen

Den gemensamma avslutningshögtiden, som skulle ha ägt rum i dag, fredagen den 5 juni, klockan 15 på Halmstad arena, blir inte som planerat. Högskolans rektor beslutade tidigare under våren att ställa in högtiden på grund av rådande pandemisituation.

För att ändå göra avslutningen så festlig och ”gemensam” som möjligt för alla avgångsstudenter har alla program i stället fått ta del av ett avslutningspaket, bestående av videohälsningar från bland andra rektor och studentkåren, för visning på de digitala programsamlingarna som i år ersätter högtiden.

– Jag önskar verkligen att våra studenter hade fått uppleva avslutningen som det var tänkt. Tyvärr är situationen som den är och vi kan i år inte genomföra avslutningshögtiden på Halmstad arena som vi brukar. Det viktigaste är ändå att studenterna har nått målet och klarat sina studier, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

En hög med kataloger som det står ”Utexpo” på.
Tre leende personer står bredvid varandra, alla håller var sitt diplom och blommor. Foto.

Oscar Johansson, David Oljelund och Alexander Alfredsson fick motta stipendiet ”Till Georgis minne”.

Årets stipendiemottagare

Bästa pitch

Delas ut av: Utexporådet

Stipendievärde: Belönas med glasäpple

Studenternas namn: Robin Sandgren och Elin Philipsson (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet)

Projektnamn: Taiga Heat System

Stipendier till Utvecklingsingenjörsprogrammet från Lektor Sten Fåhrés minnesfond

Bästa examensarbete

Första pris: 100 000 kronor
Projekt: CytoCircle
Studenter: Max Lippig-Singewald och Fredrik Sandberg
Företag: Turon Medtech AB

Andra pris: 50 000 kronor
Projekt: Ambulance Safety: MADDE
Studenter: Kristian Persson och Max Renberg
Företag: Eget projekt

Tredje pris: 20 000 kronor
Projekt: FlexCarrier
Studenter: Jimmy Luhanka och Idriz Musliu
Företag: Getinge AB

Delad fjärdeplats (utan inbördes ordning)

Följande projekt belönas med 5 000 kronor per projekt:

 1. Projekt: Modulära skor
  Studenter: Johannes Olsson och Linn Persson
  Företag: Vagabond AB
 2. Projekt: Lactatel
  Studenter: Erik Marklund och Pontus Risberg
  Företag: Innowearable AB
 3. Projekt: Räddningsprodukt, RP01
  Studenter: Daniel Bruzell och Ahmed Issa
  Företag: Cresto AB

Bästa student

Pontus Risberg belönas med 25 000 kronor för årets högsta betyg vid Utvecklingsingenjörsprogrammet.

Bästa introduktionsprojekt, årskurs 1 (utan inbördes ordning)

Stipendium om 1 000 kronor per student
Projekt: Fimp-It
Studenter: Felix von der Luft, Emil Blom, Carolina Johansson, Jakob Nöjd och Gustav Täljegård

Stipendium om 1 000 kronor per student
Projekt: Milli Pall
Studenter: Linus Andersson, Alexandra Brackmann, Daniel Gruvaeus, Julia Johansson och Johan Olsson

Stipendium om 1 000 kronor per student
Projekt: Be Safe
Studenter: Alexander Bengtsson, Oskar Edlert, Moa Kauppila, Mattias Schander och Andreas Åkesson

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2)

Första pris: 20 000 kronor
Projekt: Xtend Heel
Studenter: Lisa Eliasson, Emilia Petersson och Alexander Zöllner
Företag: LindheXtend AB

Andra pris: 10 000 kronor
Projekt: Gringo
Studenter: Max Bergman, Calle Clenow, Jonathan Lager, André Stadelmann och Johan Thonäng
Företag: Gringo Nordic Coffee Roasters AB

Tredje pris: 5 000 kronor
Projekt: Optimering växthus
Studenter: Sebastian Alexandersson, Sandra Bårdén, Christopher Johansson och Anna Berntsson
Företag: Santex AB

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2)

Första pris: 20 000 kronor
Projekt: Simplify Movement
Studenter: Jessica Andersson, Frida Svensson, Medina Agovic och Pontus Skogastierna
Företag: VectorizeMove AB

Andra pris: 10 000 kronor
Projekt: Morgon Coffee Roasters
Studenter: Emelie Källander, Filippa Sandelin, Eric Antila och Christopher Johansson
Företag: Gothenburg Coffee Group AB

Stipendiater Teknikföretagen

Stipendium om 10 000 kronor
Projekt: IVIO at home
Studenter: Elise Kennethsdotter och Johanna Mårtensson
Företag: Detectivio AB

Stipendium om 10 000 kronor
Projekt: Pill Prep
Studenter: Arash Mizani och Wiktor Zborowski
Företag: Schine Innovation AB

Stipendium om 10 000 kronor
Projekt: Intelligenta kläder
Studenter: Elin Philipsson och Robin Sandgren
Företag: Taiga AB

Allmänna ingenjörsstipendier från Lektor Sten Fåhrés minnesfond

Bästa examensarbete, första pris: 25 000 kronor

Projekt: D4Active

Studenter: Anna Fransson och Andrea Stare (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet)

Bästa examensarbete, andra pris: 10 000 kronor

Projekt: Automatiserat växthus

Studenter: Andreas Ellingsen, Filip Joneus, Gustav Andersson och Oscar Johansson (Dataingenjör och Mekatronikingenjör)

Bästa examensarbete, tredje pris: 2 000 kronor

Övriga nominerade delar tredjeplatsen och får 2 000 kronor per projekt.

 1. Projekt: Dimensionering och konstruktion av passiv mekanisk pitch för småskaliga horisontalaxlade vindkraftverk
  Student: David Oljelund (Maskiningenjörsprogrammet)

 2. Projekt: Implementation av sensor- och kommunikationsteknik till PAL-produkter
  Studenter: Erik Lidbeck och Max Månsson (Civilingenjör i datateknik)

Övriga ingenjörsstipendier

Bästa examensarbete på programmen Dataingenjör, Elektroingenjör och Mekatronikingenjör

Delas ut av: HMS

Stipendievärde: 15 000 kronor

Studenternas namn: Robin Landin och Martin Asplund (båda Mekatronikingenjör)

Projektnamn: P27 – Steering of the second front axle in Volvo trucks

Phoniros stipendium för bästa examensarbete inom informationsteknologi, området innovativ välfärdsteknologi

Delas ut av: Phoniro

Stipendievärde: 15 000 kronor

Studenternas namn: Amanda Nerborg och Elias Josse (båda Dataingenjör)

Projektnamn: IR Image Machine Learning for Smart Homes

Bästa examensarbete inom IT-forensik och informationssäkerhet

Delas ut av: Orange Cyberdefense

Stipendievärde: 10 000 kronor

Studentens namn: Christoffer Björklund

Projektnamn: Deepfakes inom social engineering och brottsutredningar

Stena Recycling

Delas ut av: Stena Recycling

Stipendievärde: 10 000 kronor

Studenternas namn: Anton Larsson och Jannick Mikkelsen (båda Mekatronikingenjör)

Projektnamn: Automatic monitoring of bins

Bästa examensarbete vid Energiingenjörsprogrammet – förnyelsebar energi

Delas ut av: Halmstads Energi och Miljö AB

Stipendievärde: 10 000 kronor

Studenternas namn: Viktor Palmgren och Ted Benjaminsson

Projektnamn: En effekt- och kostnadsanalys av bostäder i Halmstad med olika uppvärmningssystem

Byggföretagen Hallands pris för bästa examensarbete

Delas ut av: Byggföretagen Halland

Stipendievärde: 7500 kronor

Studenternas namn: Felix Göransson och Sofie Bengtsson

Projektnamn: Branddimensionering av anslutning i KL-trä med inslitsad plåt och dymlingar

Chalmersska Ingenjörsföreningens stipendium

Delas ut av: Chalmersska Ingenjörsföreningen i Halland

Första pris: Max Ackermann och Kevin Håkansson (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet), Generativa dämpare.

Andra pris: Lisa Blomstrand och Jack Wilhelmsson (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet), Secure Embrace.

Till Georgis minne

Stipendievärde: 10 000 kronor x 3

Studenternas namn: Oscar Johansson (Mekatronikingenjör), David Oljelund (Maskiningenjörsprogrammet) och Alexander Alfredsson (Grundlärarutbildning åk 4–6)

Stipendier inom miljö och biologi

Bästa examensarbete vid Miljövetenskapligt program – Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun

Delas ut av: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun

Stipendievärde: 5000 kronor

Studentens namn: Selma Kojic

Projektnamn: Påverkan av djup och fosfors tillgänglighet på konstruerade våtmarkers förmåga att avskilja kväve

Bästa examensarbete vid Miljövetenskapligt program – WSP Sverige AB i Halmstad

Delas ut av: WSP Sverige AB i Halmstad

Stipendievärde: 4 500 kronor

Studentens namn: Karolina Stålberg

Projektnamn: Blågröna lösningar för hållbar dagvattenhantering och ekosystemtjänster i omvandlingsområdet Larsfrid-Vilhelmsfält i Halmstad

Vårdförbundet Hallands stipendium

Stipendievärde: 5000 kronor

Studententernas namn: Charlotte Rinter och Jessica Helgesson (båda Sjuksköterskeprogrammet)

Projektnamn: När vardagen inte är som förut – Att hantera måltider efter att ha genomgått en stroke

Informatikstipendier

Bästa kandidatuppsats vid Affärssystemprogrammet (Jeeves-stipendiet)

Delas ut av: Jeeves

Stipendievärde: 10 000 kronor

Studenternas namn: Oskar Steen och Sandra Nguyen

Projektnamn: Hur har molnet förändrat IT-konsulters värdeskapande – En kvalitativ studie om hur IT-konsulters värdeskapande har förändrats som konsekvens av implementeringen och användandet av molnbaserade affärssystem

Bästa kandidatuppsats inom informatik

Delas ut av: PS Provider

Stipendievärde: 10 000 kronor

Studenternas namn: Jesper Hansen och Hannes Erlandsson (båda Digital design och innovation)

Projektnamn: Now Loading... – Att designa för en mer positivt upplevd väntetid i en för smartphones ständigt omväxlande användarmiljö

Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier

Stipendium 1

Stipendievärde: 10 000 kronor

Studenternas namn: Max Renberg och Kristian Persson (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet)

Projektnamn: Ambulance Safety: MADDE

Stipendium 2

Stipendievärde: 10 000 kronor

Studenternas namn: Max Lippig-Singewald och Fredrik Sandberg (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet)

Projektnamn: CytoCircle

Stipendium 3

Stipendievärde: 10 000 kronor

Studenternas namn: Maja Malm och Filip Magnusson (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet)

Projektnamn: ViSAQ

Bästa civilekonomuppsats

Stipendiet delas ut av Martin & Servera.

Stipendievärde: 5000 kronor

Studenternas namn: Daniella Larsson och Matilda Wahlgren

Projektnamn: Communication challenges perceived by leaders of different sized virtual teams, and how they are managed - Experiences from leaders within Swedish organizations

Avslutningsutmärkelser

I år delas utmärkelserna Årets student (en vid varje akademi) och Årets alumn ut för tredje gången. Denna gång vid enskilda möten mellan pristagare och prisutdelare. Normalt hade dessa utdelningar skett vid avslutningshögtiden på Halmstad arena.

Årets student

Fyra leende personer står bredvid varandra, alla håller var sitt diplom och blommor.

Utmärkelsen Årets student delas i år ut till Vandan Revanur från Masterprogrammet i inbyggda och intelligenta system, Lovisa Lindqvist från Samhällsanalys och kommunikation – inriktning statsvetenskap, Anna Fransson från Utvecklingsingenjörsprogrammet och Markus Enoksson från programmet Psykologi – inriktning idrott och motion. ”Det är en ära att bara bli nominerad, men det är roligt att få utmärkelsen och få bekräftelse och veta att hårt slit lönar sig”, säger Anna Fransson. Bild: Dan Bergmark

Två leende personer står bredvid varandra, en av dem håller ett diplom och blommor.

Årets alumn Rebecka Larsson, tidigare student på Hälsopedagogiskt program, fick utmärkelsen av vicerektor Anders Nelson vid en enskild ceremoni. Hon belönas för sina innovativa insatser i sitt arbete och fortsatta engagemang i Hälsopedagogiskt program. ”Det har gett väldigt mycket att ha kvar kontakten med Högskolan”, säger Rebecka Larsson, som dessutom var med som gäst på hälsopedagogernas digitala programsamling i dag.

– Utmärkelsen Årets alumn är ett sätt för Högskolan att visa hur viktiga våra studenter är också efter att de har tagit sin examen, och visa vilka betydelsefulla insatser de gör i samhället, säger Anders Nelson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och internationalisering..

En pin som ligger på ett papper med text. Foto.

Varje år, i samband med avslutningen, delar Högskolan ut grattisblad till alla avgångsstudenter. I år skickas brevet per post tillsammans med en ny alumn-pin.

Publicerad

kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt