Vad betyder det för förskolan att barnkonventionen blir svensk lag?

Barnkonventionen blir svensk lag från och med nästa år. Vad betyder det för förskolan och för dig som ska arbeta i den? Den frågan ställde sig förskollärarutbildningens programråd, och ordnade en förmiddag på temat för hela utbildningsprogrammet.

”Med tanke på att barnkonventionen blir svensk lag är vi nyfikna på hur den påverkar arbetet i förskolan.”
Cathrin Hjalmarsson, student

Intresset för barnkonventionen är stort, både hos studenterna på förskollärarprogrammet och hos samarbetspartner på olika förskolor i regionen – det märktes på den fullsatta Bærtlingsalen på måndagsmorgonen.

Barn är viktiga i dag

Förste talare var Åsa Ekman, barnrättskonsult och tillika Årets alumn på Högskolan i Halmstad år 2019. Hon pratade under rubriken Vad innebär det att barnkonventionen blir lag och vad betyder det för barn att ha rätten att få sin röst hörd? Hon påpekade bland annat att det ofta sägs att ”barnen är vår framtid”. Faktum är att i framtiden, då är barnen vuxna.

– Barn är viktiga i dag, De är framtiden också, men framför allt är de nutiden! säger Åsa Ekman.

Kvinna i svart-vit skjorta föreläser framför storskärm där det står internationell rätt i gult.

Åsa Ekman, barnrättskonsult och tillika Årets alumn på Högskolan i Halmstad år 2019.

Hur påverkar detta yrket?

Cathrin Hjalmarsson studerar på andra året på förskollärarutbildningen, och hon är en av studenterna i programrådet som har arrangerat programdagen:

– Med tanke på att barnkonventionen blir svensk lag är vi nyfikna på hur den påverkar arbetet i förskolan. Det är viktigt för oss att lyssna till dem som jobbar med konventionen och är experter. Hur kan detta påverka yrket och hur kan vi jobba på bästa sätt för att implementera konventionen i arbetslivet? kommenterar Cathrin Hjalmarsson.

Arbete med innehåll och form

Förutom Åsa Ekman föreläste Unescoförskolans rektor Karolina Åkesson och biträdande rektor Mia H Östlund om RBF (rättighetsbaserad förskola) i centrum – barnet som rättighetsbärare. Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, lyfte fram utmaningar som förskolan står inför i dag och i framtiden. Hon lyfte bland annat fram att barnkonventionen ska ses utifrån ett globalt perspektiv och att arbete med barnkonventionen innebär att det både måste finnas ett innehåll och en form, det vill säga pedagogik och förhållningssätt.

Skådespelare från nätverket Dramalogen i Halmstad modererade samt stod för olika framträdanden och gestaltningar av situationer som kan bli aktuella, under förmiddagen.

Text och bild: Kristina Rörström

Publicerad

2019-12-03

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt