Fokus på den förändrade lärarrollen i högre utbildning under Högskolan i Halmstads högskolepedagogiska konferens

I fredags, 22 november, höll Högskolan i Halmstad sin tredje högskolepedagogiska konferens, den här gången med fokus på den förändrade lärarrollen i högre utbildning. Konferensens tre underteman var digitalisering, hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering.

”Utbildning är väldigt viktigt för lärosätet. 70 procent av vår verksamhet består av utbildning, och vår största påverkan på samhället sker genom våra studenter. Vi vill ge dem relevant och viktig kunskap som kanske kan räcka ett helt arbetsliv. Det är ett enormt ansvar vi har – Högskolan och varje enskild lärare – att ge studenter de redskap och möjligheter de behöver för att verka i samhället.”

Stephen Hwang, rektor

Dagen inleddes av Högskolans rektor Stephen Hwang, som i sitt välkomstanförande bland annat lyfte fram hur konferensens tema hänger ihop med världskongressen Smart city expo i Barcelona som han besökt samma vecka:

– I Barcelona samlades utställare från hela världen kopplade till konceptet ”smart city”. Under kongressen blev det tydligt att det inte går att prata om en smart stad och digitalisering utan att samtidigt prata om en hållbar stad. För varje år har hållbarhetsbegreppet blivit allt mer aktuellt.

Den viktiga utbildningen

Den högskolepedagogiska konferensen är ett viktigt inslag i Högskolans verksamhet, menar Stephen Hwang vidare:

– Utbildning är väldigt viktigt för lärosätet. 70 procent av vår verksamhet består av utbildning, och vår största påverkan på samhället sker genom våra studenter. Vi vill ge dem relevant och viktig kunskap som kanske kan räcka ett helt arbetsliv. Det är ett enormt ansvar vi har – Högskolan och varje enskild lärare – att ge studenter de redskap och möjligheter de behöver för att verka i samhället.

Dagens första huvudtalare var universitetslektor Kristian Stålne, lektor på Malmö universitet, där han undervisar på Byggingenjörsprogrammet och forskar kring byggrelaterade frågor såväl som vuxen­utvecklings­psykologiska perspektiv. Han har även skrivit boken Vuxen men inte färdig: Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening och under föreläsningen pratade han bland annat om komplexitet och olika perspektiv på kunskapssyn och pedagogisk praktik.

En kvinna som står och föreläser

Sofia Kacim var en av dagens huvudtalare.

Att attrahera Generation Y

Eftermiddagens huvudtalare var Sofia Kacim, retoriker och medgrundare till det kvinnliga nätverket HER Global Network som har som mål att sammanföra kvinnor från olika platser och bakgrunder, för att på så sätt främja förståelse och sammanhållning. Sofia Kacim föreläser om hur vi kan förhålla oss till den generation som brukar kallas för millennials eller Generation Y, det vill säga personer som är födda någon gång mellan 1982 och 1996. Sofia Kacim, som själv tillhör den mytomspunna generationen, delade under sin föreläsning med sig av sina erfarenheter kring millenials:

­– Vi är inte jätteannorlunda jämfört med andra generationer. Varje ny generations plikt är att ligga i framkant och att utmana. En av de saker som utmärker oss är att vi föddes rätt in i internet. Vi är digitaliserade från födseln. Genom internet, och genom att många av oss också har rest mycket, är vi globala medborgare. Andra drag som kännetecknar min generation är att vi är entreprenöriella och att vi ofta pluggar mycket och länge.

En ung kvinna med mörkt hår och vit jeansjacka.

Sofia Kacim, en av konferensens huvudtalare, berättade att vad gäller ”millenials” har man 12 sekunder på sig för att fånga deras uppmärksamhet, för generationen som kommer efter är tiden 8 sekunder. ”Det finns ingen plats för bullshit. Visa i stället vad det är ni vill berätta.”

Kollegialt lärande

HPC, Högskolepedagogiskt centrum, vid Högskolan arrangerade konferensen.

– Vi uppmanar alla lärare att delta och ta chansen att presentera vad de gör i sin egen undervisning. Några har ett vetenskapligt perspektiv på sin undervisning i presentationerna, och ett antal personer forskar även på sin praktik. I dag presenterar lärare från Högskolans samtliga fyra akademier, och det är precis det som tanken är med konferensen, berättar Jeanette Sjöberg, ansvarig för HPC.

En blond kvinna med svart topp.

Vi uppmanar alla lärare att delta och ta chansen att presentera vad de gör i sin egen undervisning, berättar Jeanette Sjöberg, ansvarig för Högskolepedagogiskt centrum vid Högskolan i Halmstad, som arrangerade konferensen

Universitetslektor i utbildningsvetenskap Patrik Lilja, docent i informatik Pontus Wärnestål, professor i hälsoinnovation Jens Nygren, professor i omvårdnad Petra Svedberg, universitetslektor i informatik Susanne Lindberg och universitetslektor i pedagogik Jeanette Sjöberg berättade om det pedagogiska ramverk som Patrik Lilja har tagit fram för Högskolans Common Core-kurser. För att tydliggöra sitt resonemang använde de exempel från kursen Co-created futures – user centered innovation for the sustainable society of the future, i vilken de övriga presentatörerna (med undantag för Jeanette Sjöberg) undervisar.

– Jag har tagit fram ett ramverk som ska användas för alla Common Core-kurser. På det sättet blir det lättare att skapa och genomföra kurser med hög kvalitet, både när det gäller pedagogiskt utförande och utvärdering. Det finns en rad utmaningar. Bland annat behandlar de kurser som ges inom Common Core-konceptet ofta övergripande samhällsutmaningar. Det kan vara svårt att placera dem inom tydligt avgränsade ämnesområden, vilket innebärer att studenterna behöver extra stöttning för att skapa ett sammanhang och se hur Common Core-kurserna hör ihop med resten av utbildningen, förklarar Patrik Lilja.

En grupp människor som sitter och lyssnar på ett föredrag.

Under konferensen presenterade lärare från Högskolans samtliga fyra akademier sin pedagogiska praktik.

På eftermiddagen var Linnea Gustafsson, docent i svenska språket, och Jo Smedley, gästprofessor i digitalt lärande, två av de som delade med sig av erfarenheter och kunskap. I föreläsningen Flipping the flipped classroom satte de publiken i arbete med en studentuppgift från Linnea Gustafssons klassrum. Rummet fylldes av skratt när åhörarna ombads rangordna åtta olika svenska dialekter på en skala från bäst till sämst.

– Den här övningen handlar om vikten av att vi som lärare inte bara ger studenterna information. Istället har vi möjlighet att skapa aktiva studenter genom att tilldela dem ägarskap över sitt eget lärande, förklarar Jo Smedley.

Studentperspektiv och ett sött avslut

Ida Bard, ordförande i Halmstads Studentkår, var på plats under dagen. Hon menar att lärarens roll i högre utbildning är mycket viktig. Högskolepedagogisk kompetens är också något som studentkåren lyfter fram som avgörande för kvalitativ utbildning.

– En av studentkårens fokusfrågor är att Högskolans kriterier kring högskolepedagogisk kompetens hos undervisande personal ska följas, säger Ida Bard och fortsätter:

– I säkerställandet av utbildningens kvalitet är den högskolepedagogiska kompetensen så klart viktig, men den är inte allt. En riktigt bra lärare är också engagerad och har en förmåga att se varje student.

Ett porträtt av en kvinna i rosa, stickad tröja.

En av studentkårens fokusfrågor är att Högskolans kriterier kring högskolepedagogisk kompetens hos undervisande personal ska följas, säger Ida Bard, ordförande i Halmstad Studentkår.

Konferensen avrundades med uppskattad fika ackompanjerat av ett summerande och reflekterande samtal mellan Jeanette Sjöberg (högskolepedagogik och moderator), Anna Isaksson (jämställdhetsintegrering), Jonas Gabrielsson (hållbar utveckling), Pernilla Nilsson (prorektor med ansvar för utbildning) och Patrik Lilja (digitalisering), där olika perspektiv på den förändrade lärarrollen adresserades.

Text: Christa Amnell och Kristina Rörström
Bild: Dan Bergmark

Konferensens paperpresentationer

Marie-Helene ZimmermanNilsson
Att visualisera sin kunskap digitalt; Studenters bildgestaltning under seminarium

Anna Isaksson och Pernilla Nilsson
Att integrera jämställdhet i en utbildning - G-CoRe som ett pedagogiskt verktyg i högre utbildning

Eva Hansson och Håkan Fleischer
Digitala interaktionsverktyg i högskolepedagogisk undervisning

Pernilla Nilsson och Göran Karlsson
Att använda webbaserade resurser för självreflektion och feedback i lärarutbildningen

Ulf Aagerup
The Gendered Effect of Social Pressure on Exam Results

Jan-Olof Eriksson och Jonas Gabrielsson
Developing research-education linkages in a bachelor level management accounting course.

Patrik Lilja, Pontus Wärnestål, Jens Nygren, Petra Svedberg, Susanne Lindberg och Jeanette Sjöberg
Developing a Pedagogical Framework for Common Core - Challenges and Solutions

Martin Cooney
AI learning tools

Jonny Hylander och Göran Sidén
Utveckling av MOOC-kurser (massive open on-line courses) i förnybar energi vid högskolan i Halmstad.

Ingrid Gyllenlager
Högre kunskapsnivåer i examensarbeten genom strategier i handledningsprocesser?

Heidi Norrström
Samarbete i undervisning med retoriken som verktyg

Lennart Hast och Mikael Eriksson
Att undervisa i krishantering med hjälp av digitala verktyg – Vad studenter lär sig

Linda Jessica De Montreuil & Luis Fernando Irgang dos Santos
Challenges on blended education of Management courses from teachers’ perspective: Brazilian experiences.

Linnea Gustafsson och Jo Smedley
Flipping the flipped Classroom

Jeanette Sjöberg & Patrik Lilja
Rethinking Teachers Role in Higher Education in Relation to ‘Active Student Participation’ – a conflict of interest as far as Teaching and Learning is concerned?

Konferensens posterpresentationer

Martin Cooney
Cyborgs in education

Jörgen Öijervall
Supplemental Instruction (SI) ett stöd för ett hållbart lärande

Ronaldo Leão de Miranda & Luís Fernando Irgang dos Santos
Relationship Networks between a Technology-Based Incubator and a University: A Case Study in the Southern Brazil

Pontus Wärnestål, Kobra Etminani, Magnus Bergquist & Stefan Byttner
Introducing Boundary Objects for Cross-Disciplinary Course Development

Ela Aspillaga
Pedagogiskt utvecklingsarbete med den förändrade lärarrollen i fokus

Publicerad

2019-11-25

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt