Smarta lägenheter – ett stort samarbete

Halmstads kommun vann i veckan priset för mest samhällsnyttiga e-tjänst på eFörvaltningsdagarna i Stockholm. Det är satsningen på digitaliserade äldrelägenheter som utvecklats av hemvårdsförvaltningen, HFAB, Halmstads stadsnät som kammade hem förstapriset i konkurrens med ett 50-tal andra bidrag. Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad har funnits med i arbetet och kommer att fortsätta utveckla de smarta lägenheterna tillsammans med kommunen och Region Halland.

– Vi jobbar intensivt med att tillsammans utveckla nya vårdformer och det är ett fantastiskt samarbete med kommunerna i Halland. Vi har redan ett tätt samarbete med Hemvårdsförvaltningen kring de digitala äldrelägenheterna. Det samarbetet kommer att intensifieras när vi ska utveckla nya lösningar för en mer individualiserad vård tillsammans med Regionen Halland, kommunerna och näringslivet, , säger verksamhetsledare på Hälsoteknikcentrum Halland Anne-Christine Hertz.

Samarbete i Halland ger pris – intervju med Jennie Vidal, förvaltningschef hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun.

”Det är fantastiskt roligt. Med tanke på de utmaningar vi står inför inom välfärdssektorn visar det här priset att det är samarbete som leder till utveckling.”

Jennie Vidal, förvaltningschef hemvårdsförvaltningen Halmstads kommun.

Mer vård i hemmet

Tanken med samarbetet är att i högre grad än nu ge vård och information i hemmet. För brukaren och de anhöriga innebär det en ökad trygghet och att man slipper åka in till sjukhus för vård som kan ges i hemmet. Hälsoteknikcentrum bedriver testverksamhet kring att mäta vitala parametrar som exempelvis puls, syresättning och vikt med hjälp av sensorer. Dessa mätningar kan göras regelbundet, men även i realtid där läkare och sjuksköterskor kan prata över en videolänk samtidigt som de ser mätvärden. I ett nästa steg innebär detta även proaktiv vård där försämringar hos patienten kan motarbetas i ett tidigt skede.

– Den patientgrupp som vi har börjat med är KOL-patienter och steg för steg kommer vi att bredda projektet till en mängd andra patientgrupper. Målet med arbetet är att öka patientens och dess närståendes välbefinnande och att få en mer effektiv sjukvård, avslutar Anne-Christine Hertz, verksamhetsledare på Hälsoteknikcentrum.

Text och film: Jenny Högström

Läs mer

Publicerad

2019-10-14

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt