Ett lyckat år summeras – Hälsoteknikcentrum Hallands årsberättelse för 2018 finns nu att läsa

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är innovationsarenan där region, kommuner, högskola och näringsliv samverkar. Årsberättelsen för 2018 visar att samverkan fungerar på ett konkret sätt och arbetet med att fördjupa detta dynamiska samarbete kommer att prägla även kommande år.

Bild på en tryckt årsberättelse där en kvinna sitter på en stol och pratar i telefonen.

Om Hälsoteknikcentrum Halland

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är en samverkansarena vars syfte är att möta och lösa samhällsutmaningar genom utveckling av produkter, tjänster och metoder. De senaste årens snabba teknikutveckling skapar enorma möjligheter för hälsoinnovationer som kan tillgodose samhällets nya behov. Syftet med HCH är att genom samverkan mellan och inom akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle ytterligare utveckla Hallands särställning inom vården, stärka länets innovationskraft och bidra till en ökad tillväxt.

HCH startade sin verksamhet år 2009, har sina lokaler på Högskolan i Halmstad och är knutet till Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, Region Halland och alla halländska kommuner. HCH är ramen inom vilka följande projekt ryms, alla med målet att stimulera tillväxt:

  • HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena (avslutas i juni 2019) är ett projekt finansierat av Europeiska regionala strukturfonden (Eruf), Region Halland och de halländska kommunerna. Inom detta har bland annat erbjudandet Testmiljö Halland byggts upp, som nu har lett till det nya EU-projektet ”Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas”.
  • Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas (tre år från augusti 2018) är ett projekt finansierat av Europeiska regionala strukturfonden (Eruf), Region Halland och de halländska kommunerna.
  • CareWare Nordic (tre år från augusti 2018) är ett projekt finansierat av EU-programmet InterregÖresund-Kattegat-Skagerrak. Interreg ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)länk till annan webbplats

Publicerad

2019-05-08

kontakt

Dela