Samarbete med klimatet i fokus

På torsdag, den 25 april, är det dags för Marie Mattsson, universitetslektor i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad, att prata inom föreläsningsserien Klimatet & vi, ett samarbete som pågår under hela våren och även till hösten på Stadsbiblioteket i Halmstad.

”EU är en nyckelspelare och har stor befogenhet att sätta ramar och lagstifta på området, det är därför Europa Direkt Halland är med i Klimat & vi.”

Stina Lindgren, projektledare för Europa Direkt Halland

Marie Mattsson ska prata om två stora klimatutmaningar för just Halland: Både E6:an och en stark jordbrukssektor är viktiga för näringslivet, samtidigt som de genererar mycket utsläpp. Hur kan utsläppen minskas samtidigt som andelen förnybar energi ökar med hjälp av jordbruken? Hur ska Halland bidra till en hållbar tillväxt? 

– Jag vill poängtera att klimatfrågan berör oss alla och att Halland har chans att göra skillnad om vi satsar rätt. Eftersom klimatförändringarna är vår tids kanske allra största utmaning kommer det att krävas mycket ansträngningar och åtgärder för att komma till rätta med dessa, inte minst på regional nivå, här i Halland. Detta handlar mycket om att kommunerna och regionen måste gå före, men vi som privatpersoner kan också bidra, säger Marie Mattsson.

Blond kvinna utanför byggnad, lite vind i håret, grå kofta

På torsdag kväll föreläser Marie Mattsson.

Mer om föreläsningen och Marie Mattssons forskning

Hallands stora klimatutmaningar: Jordbruket och E6:an äger rum torsdagen den 25 april kl 18.00–19.30 på Stadsbiblioteket i Halmstad (andra våningen). Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Intervju med Marie Mattsson: Våga satsa på biogas – och bidra med stor miljövinstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sommarläsning och EU-val

Tomas Johansson på Stadsbiblioteket tog tillsammans med Europa Direkt Halland initiativ till föreläsningsserien Klimatet & vi.

– Tanken uppkom den varma sommaren 2018 då jag var föräldraledig och verkligen fick uppleva värmen samt hade tid att förkovra mig i ämnet. Åter på plats i september hade jag en klar idé om vad jag ville åstadkomma. Jag fick gehör från min arbetsgrupp att vi skulle satsa på klimatfrågan och sedan använde jag mitt nätverk för att få igång ett större samarbete. Det hela har varit en stor succé och fått ett stort genomslag, säger Tomas Johansson, programansvarig för faktaprogram på Stadsbiblioteket.

Europa Direkt Halland lyfter fram att det bara är en månad kvar till EU-valet den 26 maj:

– Åtgärder för klimat och miljö ligger i topp hos svenska väljare över vad man vill se ska prioriteras i EU-valdebatten. EU är en nyckelspelare och har stor befogenhet att sätta ramar och lagstifta på området, det är därför Europa Direkt Halland är med i Klimat & vi. Europa Direkt Halland ser det som ett viktigt samarbete och en signal till politiken att prioritera frågan under valet och efter, säger Stina Lindgren, projektledare för Europa Direkt Halland.

Engagerad publik

Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten, har varit moderator vid flertalet föreläsningar.

– Det har varit ett stort engagemang från publiken. Först och främst har det varit mycket publik på flertalet föreläsningar och sedan har det under den efterföljande frågestunden varit många som velat ställa frågor. Det är tydligt att detta är ett ämne som många uppfattar som viktigt. Föreläsarna har också blivit erbjudna att medverka på Hallandspostens ledarsida, dels för att ytterligare skapa ett intresse inför föreläsningarna, dels för att förmedla innehållet till de som inte haft möjlighet att komma, säger Mattias Karlsson.

Samtalsserie i samverkan

Många olika aktörer är involverad i Klimatet & vi. Förutom Högskolan i Halmstad – och redan nämnda Stadsbiblioteket, Europa Direkt Halland och Hallandsposten – samarbetar Laholmsbuktens Havsnätverk, Klimataktion Halmstad, Naturskyddsföreningen i Halmstad, Studiefrämjandet, ABF Halland, Länsstyrelsen i Halland och Länsförsäkringar Halland.

Sofie Johansson är hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Halland.

– Att bidra till ett tryggt och skadefritt Halland är Länsförsäkringars vision. Under senare år har vi sett en ökad andel så kallade naturskador som kan kopplas till klimatförändringar av olika slag. Klimatet & vi är ett viktigt forum där vi tillsammans når ut till hallänningarna med information om hur vi kan och bör agera förebyggande för att minska vår negativa klimatpåverkan, säger Sofie Johansson.

Kraft i klimatfrågan

Klimataktion har i flera år ordnat föreläsningar med klimattema på Stadsbiblioteket. Varför går ni nu in i en gemensam satsning?

– Det var värdefullt att ingå i ett så brett och representativt nätverk. Vi såg en ökad bredd och kvantitet i utbudet, vi fick delta i perspektivrika diskussioner med så många erfarna representanter på plats. Klimatfrågorna kunde drivas med större kunskap och kraft. Föreläsningarna kunde marknadsföras och finansieras på ett bättre sätt än med våra begränsade resurser, säger Nils Werner, Klimataktion Halmstad.

Text: Kristina Rörström
Porträttbild: Anders Andersson

Fler föreläsningar i serien Klimatet & Vi

2 maj kl 18.00–19.30: Föreläsning med docent Martin Hultman: Är vi alla klimatförnekare?

Föreläsningsserien fortsätter även till hösten.

Program för föreläsningsserien Klimatet & Vilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad

2019-04-23

kontakt

Dela