Uppdrag: Sprida kunskap om offentlighet

Hur kan medarbetare inom skola och förskola använda ny digital teknik och digitala verktyg – och samtidigt följa lagar om både offentlighet och sekretess? Det är några av de frågor som står i centrum i en ny uppdragsutbildning som Högskolan i Halmstad har startat inom ramen för Regionalt utvecklings­centrum, RUC.

En man står längst fram i ett klassrum och pratar med kursdeltagarna. Foto.

Anders Urbas mötte deltagarna på den nya uppdragsutbildningen vid Högskolan i Halmstad.


– Både studenter och yrkesverksamma lärare som jag träffar säger att de vill ha mer kunskap om hur digital teknik och digitala dokument förhåller sig till lagar om offentlighet och sekretess, säger Anders Urbas, lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

I början av april mötte han deltagarna på Högskolans nya uppdragsutbildning Ansvar och sekretess i en digitaliserad förskola och skola. Kursen tar avstamp i lagstiftning, regler och förhållningssätt. Tillsammans med kursdeltagarna resonerar Anders Urbas kring konkreta, verkliga fall som till exempel Justitieombudsmannen, JO, har tittat närmare på.

Behov av mer kunskap

– Vi som är anställda inom offentlig sektor har ett ansvar att veta vilka regler som gäller. Utgångspunkten för offentliga verksamheter är ju öppenhet och transparens, säger Anders Urbas.

I och med den nya uppdragsutbildningen breddas kursutbudet som erbjuds inom ramen för Regionalt utvecklingscentrum, RUC. De flesta kurser, uppdragsutbildningar och projekt inom RUC handlar om skolutveckling, språkutveckling, matematik och handledarskap.

”Deltagarna är väldigt duktiga inom sina professioner och väldigt intresserade av de här frågorna.”

Anders Urbas, statsvetare och kursledare

Många intresserade

De drygt 20 deltagarna arbetar alla inom förskola, skola och fritidshem, antingen i kommunal eller fristående verksamhet. Bland yrkeskategorierna finns: barnskötare, chefsstöd, fritidspedagog, förstelärare, IKT-administratör, lärare, rektor, skoladministratör, skolassistent och specialpedagog.

– Det är väldigt roligt att få hålla den här kursen och att så många är intresserade av de här frågorna. Deltagarna är väldigt kunniga inom sina professioner, säger Anders Urbas.

Deltagarna kommer från Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg och Ängelholm. De kommer att träffas vid sex halvdagar under våren.

Både rättigheter och skyldigheter

Tre böcker ligger i solfjädersform på en vit skolbänk. Foto.

Kursledarna har själva varit med och skrivit kursboken.

Anders Urbas leder kursen tillsammans med Krister Svensson, som är utbildad förskollärare och tidigare har arbetat vid Högskolan i Halmstad i många år.

De använder kursboken Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem. Den första upplagan av den skrev Krister Svensson tillsammans med Hans Bengtsson, docent i statsvetenskap, för drygt 30 år sedan. I den senaste omarbetade och uppdaterade upplagan, som kom 2018, är också Anders Urbas medförfattare.

Anders Urbas tror att behovet av kunskap om rättigheter och skyldigheter när det gäller offentlighet och sekretess bara kommer att öka de närmaste åren, både bland yrkesverksamma och studenter.

– Jag tycker att studenter på i stort sett alla utbildningar på Högskolan i Halmstad behöver få med sig grundläggande kunskaper om ansvar och sekretess, annars finns det risk att de inte vet vilka regler och förhållningssätt som ska genomsyra myndigheter – oavsett om de själva kommer att arbeta inom eller gentemot myndigheter.

Text och bild: Anna Vörös

Publicerad

2019-04-15

kontakt

Dela