Högskolans profilområde Smarta städer och samhällen möter utmaningar för en hållbar livsmiljö

Sedan 2016 finns profilområde Smarta städer och samhällen vid Högskolan i Halmstad med syfte att utveckla en smart och hållbar livsmiljö för människor. Genom forskning och utbildning och brett samarbete tar sig industri, kommuner, region och akademi tillsammans an utmaningen att finna innovativa och hållbara lösningar för utveckling av städer och samhällen. I år har det för första gången tagits fram en årsrapport för Smarta städer och samhällen, som sammanfattar och exemplifierar projekt och händelser inom området.

”Alla aktiviteter inom profilområdet kan kopplas till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål”

Magnus Jonsson, programchef Smarta städer och samhällen

– Profilområde Smarta städer och samhällen handlar om att skapa hållbarhet genom att använda informations- och kommunikationsteknik. Hållbarheten kan i det här sammanhanget ses ur tre olika perspektiv, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Alla aktiviteter inom profilområdet kan kopplas till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, förklarar programchef Magnus Jonsson, som också är professor vid Högskolan i Halmstad.

Framsida årsberättelsen 2018 för Smarta städer och samhällen – länkad till rapporten i pdf. Bild på trycksak.

Publicerad

2019-04-12

kontakt

Dela