Nya program och nytt, unikt utbildningskoncept i Högskolans utbud nästa år

I dag öppnar ansökningsperioden till höstens utbildningar. Högskolan i Halmstad har 50 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Bland nyheterna finns tre program som på olika sätt har fokus på hållbarhet och hälsa. Dessutom är det premiär för Common Core, där studenter från fyra utvalda program läser vissa kurser ihop.

”Högskolan har innovativa utbildningar som svarar mot samhällets efterfrågan och behov och rustar studenterna för en arbetsmarknad som hela tiden förändras.”

Pernilla Nilsson, prorektor

Till hösten startar tre helt nya program på Högskolan i Halmstad. Det är Miljö, innovation och hållbarhet Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning hälsa och Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö. Dessutom startar en ny, förändrad ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, med ämneskombinationen naturvetenskap och engelska.

Nya program vid Högskolan i Halmstad hösten 2019

Efterfrågade utbildningar

På Högskolan i Halmstad kan blivande studenter nu välja mellan drygt 50 program och cirka 150 kurser. Mer än hälften av utbildningsprogrammen leder till en yrkesexamen. Det senaste året har Högskolan fokuserat på att utveckla professionsutbildningarna för yrken som blir alltmer digitaliserade. Prorektor Pernilla Nilsson säger att utbudet ligger i tiden och kan möta vår tids stora samhällsutmaningar.

En grupp människor står på en plattform omgiven av olika teknologier och exempel på hur ett framtida samhälle kan se ut

– Tack vare att all personal arbetar hårt med att utveckla våra utbildningar håller de också hög kvalitet. När det gäller de nya programmen har Högskolans programgrupper gjort ett fantastiskt arbete med att omvärldsbevaka för att ta fram utbildningar som svarar mot samhällets efterfrågan och behov och rustar våra studenter för en arbetsmarknad som hela tiden förändras, säger Pernilla Nilsson.

Common Core – nytt, unikt koncept

Dessutom är det premiär för Common Core, där studenter från olika program läser vissa kurser ihop. Common Core är ännu ett sätt för Högskolan i Halmstad att erbjuda studenter innovativa utbildningar för att möta framtidens utmaningar och lättare kunna få jobb. Studenter som börjar på något av de fyra program som ingår i Common Core kommer att läsa vissa kurser tillsammans. Genom konceptet kommer studenterna att få extra möjligheter att utveckla bland annat nyfikenhet, kritiskt tänkande och förmågan att lösa problem.

– Studenterna kommer verkligen att få träna på att samarbeta och förstå vår komplexa samtid. I dag vill många arbetsgivare ha medarbetare som har med sig fler perspektiv. Vår tanke med Common Core är att bredda studenternas kunskaper och perspektiv på vilka roller de själva kan ta, både i samhället och i arbetslivet, säger Eva Strandell, programchef för Common Core.

Högskolan i Halmstad har förberett Common Core under flera år. Fyra program blir först ut och tanken är att studenter på ytterligare fyra program ska studera inom ramen för Common Core från höstterminen 2020, och på sikt ännu fler.

– I Sverige är Common Core än så länge ett unikt koncept för Högskolan i Halmstad. Vi tror verkligen att det kommer att ge våra studenter kompetenser som du kanske inte får på andra lärosäten, förutom förmågan att samverka över ämnes- och programgränser handlar det också om att vara innovationsdrivande, kreativ, empatisk och kommunikativ, säger prorektor Pernilla Nilsson.

Text: Anna Vörös

Fotnot. Ansökningsperioden är öppen under en månad, från fredagen den 15 mars till måndagen den 15 april.

Publicerad

2019-03-15

kontakt

Dela