Halland rustar för framtidens vård

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter – och Halland ska ligga i framkant. På tisdagen samlades representanter från kommun, region, näringsliv och akademi för att ta del av kunskap om pågående arbete i kommunerna, ny lagstiftning samt teknikens möjligheter och begränsningar.

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter men också utmaningar för vården. Hur kan tekniken användas för att skapa en ”smartare välfärd”? Hur skyddas den personliga integriteten i digitaliseringsprocessen? Vad säger nya dataskyddsförordningen?

Det var några av frågorna på dagordningen när 70 personer från Region Halland och de halländska kommunerna samlades i Folkets hus i Varberg på tisdagen för att delta i seminariet ”Samhällets digitalisering ställer nya krav”. Socialfondsprojektet HICube Kompetenta vården arrangerade seminariet tillsammans med Taktisk grupp e-hälsa. HICube Kompetenta vården är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland, de halländska kommunerna och Europeiska socialfonden (ESF).

Digitaliseringsarbete över hela landet

– Det är vårt uppdrag från ESF och från våra samverkansparter att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och kunskapshöjning. Samhället står inför en digitaliseringsvåg, inte minst vård och omsorg. Det är viktigt att vi redan i ett tidigt skede kan ta till oss den senaste kunskapen, säger Gerry Andersson, som är projektledare för HICube Kompetenta vården.

Digitaliseringsarbetet pågår i hela landet och Halland är inget undantag. Delar av det övergripande arbetet ligger hos Taktisk grupp e-hälsa som koordinerar och stöttar det gemensamma arbetet för digitala framsteg inom vård och omsorg i länet – och tisdagens seminarium blev en lyckad premiär.

– Detta är det första seminariet i en seminarieserie om digitalisering. Det ger möjlighet för hela Halland att samlas och diskutera hur vi ska och kan arbeta tillsammans och i snabbare takt, säger Richard Lindström, e-hälsosamordnare i Halland.

Analys av omvärlden

Under seminariet berättade Mia Lundholm och Thomas Wollentz från Halmstads kommun om arbetet med och kunskapsutbytet i projektet Leda för smartare välfärd. Arbetet utgår från målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025.

Wagner Ourique de Morais från Högskolan i Halmstad berättade och svarade på frågor om assisterande digital teknik i hemmet, dess möjligheter och svårigheter. Han berättade om forskningsrön och om forskningsprojektet “Aging and self-management”.

Agnes Hammarstrand från advokatfirman Delphi avrundade dagen med att berätta om den nya dataskyddsförordningen och hur den kommer att ersätta personuppgiftslagen samt vilka konsekvenser förändringarna medför.

Text: Rickard Wessberg

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska social­fonden, Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. HICube Kompetenta vården ska genom­föra kompetens­utvecklings­insatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

Publicerad

2017-01-18

kontakt

Dela