Sök

Delaktighet i barn- och ungdomshabilitering

Syftet med projektet är att utveckla ett digitalt verktyg för att stödja ungas delaktighet i planering av sin egen habilitering.

Projektperiod:

  • 2016–2022

Anslagsgivare:

  • Region Skåne
  • Barncancerfonden

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt