Sök

Stop-Notion Utbildningskoncept med spelifiering för ökad jämlikhet och mångfald i teknikutbildningar

Stop-Notion vill ta fram ett nytt utbildningskoncept för att öka teknikintresset för unga i karriären. Det handlar om att få individer att stanna upp och att tänka på nya sätt. Målet är att öka motivationen för livslångt lärande och intresset för teknik genom normkritisk innovation där spelifiering är en ingående lösning.

Det finns en stor möjlighet med att granska och öka innovationen i innehållet och pedagogiken i tekniska utbildningar eftersom det är färre och färre som intresserar sig för tekniktunga ämnen och industriarbete.

Tekniska utbildningar rekryterar i hög grad manliga studenter, delvis beroende på tidigare intresse och hur budskapet utformas i rekryteringsprocesser. Inom industrin är redan brist på kompetens varför potentialen inom detta projekt är stort. Utmaningen är även kopplat till vidareutbildning.

Digitaliseringen ställer många krav på småföretag och många investerar i ny teknik så som automation/robotisering, sensorer och system för att hantera stora datamängder, likväl som enklare verktyg för kommunikation som läsplattor och digitala skärmar. En satsning för att möta industrins utmaning gällande robotisering och automation är Robotlyftet inom initiativet Smart Industri, vilket sannolikt kommer innebära att många fler robotar kommer att installeras ute på företagen. I Stop-Notion vill vi därför vidareutveckla befintliga kursmaterial för Automation och Industrirobotar kopplade till två olika lärmiljöer: Fab Lab på Högskolan i Halmstad och Göteborgs Tekniska Collage.

Stop innebär att stanna upp, vilket kan göras genom filmer, texter skrivna med normkritiskt perspektiv eller bilder. Notion handlar om att ta nästa steg nämligen att reflektera och agera, vilket vi vill förstärka med hjälp av spelifiering.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt