Sök

Stand Up

Vindenergi är både gratis och förnybar. Den bidrar inte heller till miljöförstöring. Därför är den ett bra komplement till mer lättreglerade energikällor, till exempel vattenkraft.

På grund av ökad energianvändning, klimatförändringar och minskad tillgång till olja har intresset för alternativa energislag, och inte minst vindenergi, ökat.

Forskningsprojektet Stand Up finansieras med anslag via Uppsala universitet. Projektet har varit aktivt sedan 2009.

uppdaterad

Kontakt

Dela