Sök

Mikroplaster i sjöar och floder

Föroreningar från mikroplaster är ett tilltagande miljöhot, men än så länge saknas forskning kring fenomenet. Vid Högskolan i Halmstad har ett antal studenter undersökt hur mikroplaster från olika källor sprids i vattenmiljön.

 Ett exempel på en källa till microplaster är fotbollsplaner med konstgjort gräs. De här planerna innehåller gummigranulat som sprids till intilliggande vattendrag, främst genom oförsiktig hantering och förvaring av granulaten.

Två personer står med vatten upp till underbenen i en sjö, med vadarbyxor. En av dem lutar sig fram och tittar ner på något från sjön. Foto.

I en annan studie undersöktes föroreningar från mikroplaster i en sjöarna Bolmen och Vomb, vilka fungerar som dricksvattenreservoarer. Resultaten tyder på att föroreningen i det här fallet kommer från fiskenät som används i sjön.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt