Sök

LEVA

Hallands kustbygd karaktäriseras av böljande åkrar och strandnära betesmarker. Lantbruket är en av Hallands basnäringar, och dess betydelse för Hallands kultur och identitet kan inte nog poängteras. Projektet LEVA (Lokalt engagemang för vatten) arbetar för att utveckla åtgärdssamordning för jordbruket i Falkenbergs, Halmstads och Varbergs kommuner.

Genom att bruka marken har människan format landskapet. Hävden av landskapet bidrar med flera ekosystemtjänster, och är en förutsättning för att många av de växter och djur som är knutna till det öppna odlingslandskapet ska finnas kvar. Men genom att bruka marken bidrar vi även till ett ökat läckage av näringsämnen till sjöar, vattendrag och kust, vilket leder till problem med övergödning.

En våtmark, med frodigt gräs och vatten. Foto.

Många åtgärder har under de senaste decennierna vidtagits för att minska förlusten av näringsämnen, och jordbrukssektorn har arbetat aktivt med frågan. Men trots att kunskapen kring möjliga åtgärder har ökat och bidragssystem utvecklats har stor andel av våra kustnära vattendrag fortfarande problem med övergödning, och Hallands kustvatten uppnår endast måttlig ekologisk stauts. Vi måste ta reda på hur vi på bästa sätt får åtgärder genomförda för att minska övergödningen av våra vattendrag och kustvatten.

Gräs och vatten. I bakgrunden syns en vindsnurra på en mast.

Falkenbergs, Halmstads och Varbergs kommuner, Högskolan i Halmstad och LRF Halland driver därför projektet LEVA. Målet för projektet är att utveckla ett nytt arbetssätt för att via åtgärdssamordnare stimulera fler åtgärder inom jordbruket, för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust, och därmed bidra till en hållbar livsmedelskedja.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt