Sök

Forskningscentret 4DH, Ålborg

Högskolan i Halmstad är partner till forskningscentret 4DH i Ålborg. 4DH är ett unikt samarbete mellan industi, högre utbildning och offentlig sektor, med målet att undersöka potentialen för, och utveckla, fjärde generationens fjärrvärme (4GDH).

Inom fjärrvärmeindustrin har 4DH ökat kunskapen kring den framtida potential som 4GDH har. Systemen och teknologierna bakom 4GDH kommer att spela en viktig roll i framtidens kostnadseffektiva system för hållbar energi. Det är troligt att tekniken kan komma att ersätta fossila bränslen. Den kommer också att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Flera av de projekt som Fjärrvärmegruppen vid Högskolan i Halmstad har lett och/eller deltagit i har varit knutna till 4DH.

Läs mer

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt