Sök

Flexibilitet värmepumpar

Projektet syftar till att utvärdera möjligheter och potential för att öka flexibiliteten i energisystemet genom att använda värmepumpande teknik kopplade tilltermiska nät, samt till internationellt utbyte av kunskap inom området genom medverkan i IEA Heat Pumping Technologies.

Energimyndigheten bedömer att projektet kan leda till att effekttoppar hanteras bättre och till lägre totalkostnad genom samspel och nätflexibilitet. Resultaten bedöms få bred internationell spridning och kompentensen ikonsortiet är bred med viktiga avnämare närvarande.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt