Sök

Digital Transformation and Artificial Intelligence in the Financial Industry (DTAIFI)

Projektets syfte är att bidra till kunskapen om användningen och betydelsen av AI och Advanced Analytics i finansbranschen, och om de strategiska konsekvenserna av en ökad takt av teknologidriven förändring.

Projektet ställer frågor om digitala transformationsprocesser, frågor om avancerade analysfunktioner ur ett strategiskt perspektiv och frågor om effekterna av teknik, kultur och organisation, om förmågan att anpassa sig till ett förändrat konkurrenslandskap.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt