Sök

Clean Care

Clean Care angriper det akuta behovet att minimera vårdrelaterade infektioner och minska spridning av antibiotikaresistenta mikrober genom innovativa lösningar för att bryta spridningsvägar av mikrober genom luft, kontaktytor, hygienfaciliteter, utrustning, textilier, patienter och personal.

Projektets mål är att förhindra spridning av infektion och antibiotikaresistenta bakterier inom hälsoinrättningar, genom (1) förståelse av ursprung och vägar, (2) bryta dessa vägar, (3) verifiera konsekvenser och (4) sprida kunskap och öka nationellt och internationellt samarbete.

Kombinerad foto och illustration. Vitklädd person håller fram stetoskop. Från detta strålar ut olika symboler med hälsotema, t.ex. hjärta, spruta, ambulans.

Totalt finns det sju arbetspaket som tillsammans skall utveckla lösningar för en smittfri vård. Henrik Barth vid Högskolan i Halmstad leder arbetspaketet med att utveckla affärsmodeller för nya produktlösningar som hindrar smittspridning i operationssalen, tillsammans med Magnus Holmén också vid Högskolan i Halmstad. Inom ramen för arbetspaketet kommer gemensamma workshoppar organiseras för att identifiera potentiella affärmodellinnovationer samt hur konsortiet gemensamt kan arbeta med anpassade produktlösningar för den globala marknaden.

Inom arbetspaketet funktionella ytor deltar bland annat Bengt-Göran Rosén vid Högskolan i Halmstad.

Om projektet

Projektet Clean Care startar maj 2018 och slutförs februari 2021.

Projektet finansieras med totalt cirka 22 miljoner SEK. Vinnova går in med 10 miljoner, Västra Götalandsregionen med motsvarande 2 miljoner, och företagspartners motfinansierar med sammanlagt 10 miljoner. Högskolan i Halmstad erhåller motsvarande cirka 1 miljon för att utveckla nya affärsmodellösningar samt för att utveckla funktionella ytor i operationssalen.

Projektet koordineras av Research Institute of Sweden AB (RISE).

Deltagande forskare från Högskolan i Halmstad

Henrik Barth, universitetslektor i industriell organisation Länk till annan webbplats.

Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik Länk till annan webbplats.

Magnus Holmén, professor Länk till annan webbplats.

Läs mer

Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt