Sök

CBM First Principles

CBM är ett utbildningskoncept där datorbaserade matematikprogramvaror används som verktyg för lärande. Traditionell undervisning utgår ofta från
katederundervisning kombinerat med räkneövningar och handräkning. I en CBM-kurs är tidskrävande handräkningsmetoder ersatta med datoriserade
beräkningsverktyg i syfte att kunna fokusera på begreppsförståelse, modellering och tolkning av resultat.

Mål och metod

Forskningsprojektet CBM 1st Principles avser utveckla nya metoder för undervisning och lärande i mekanik med fokus på dynamik. Detta uppnås genom

  • Utveckling av ny lärobok – Dynamics by 1st Principles
  • Utveckling av nya lärandemål
  • Digitalisering av föreläsningar och utbildningsmaterial
  • Utveckling av digitala examinationsformer
  • Genomförande av friståendekurs (KaU)

Utvärdering

CBM som verktyg för lärande i mekanik utvärderas genom

  • Kursvärdering
  • Genomströmning
  • Enkätundersökning
  • Analys och jämförelse av uppgiftstyper och/eller uppgiftslösningar kontra traditionella beräkningsmetoder

Kursen kommer även erbjudas som en fristående kurs vid KaU samt som en MOOC-kurs (KaU), där intresset för CBM-kurserna kan ses som en indikator på deras relevans.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt