Omställning till Cirkulär Ekonomi – Hur kan lantbrukssektorn bidra?

Det finns ett behov att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Lantbruks­företag har potential att genomföra en sådan omställning genom att utveckla nya cirkulära affärsmodeller inkluderande biogas- och biogödselproduktion på gården.

Detta projekt ska bidra till omställningen genom att tre projektparter (Högskolan i Halmstad, Vessige Biogas ekonomiska förening och Falkenbergs kommun) i samverkan undersöker vilka hinder och drivkrafter som finns för att utveckla de cirkulära affärsmodellerna samt vilken policyutveckling och beteendeförändring som kan driva på mot en cirkulär ekonomi i lantbrukssektorn.

Workshops med intressenter och enkät- och intervjustudier ska ta reda på hur produktion och avsättning för biogas och biogödsel kan säkras samt vilka standarder, styrmedel och lagar som främjar de cirkulära lösningarna. Ny kunskap ska tas fram som ökar lantbruksföretagares beredskap för att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller. Planer och modeller för nya lösningar utvecklas och nyttiggörs för en bred användning nationellt och internationellt.

Om projektet

Deltagande forskare:

Projektpartners:

Projektet pågår till april 2020. Finansiering kommer till 80 procent från Vinnova.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt