GAIN – Green Agri Industry Innovation

Denna utbildning ges på avancerad nivå, är forskningsbaserad och riktar sig mot expertkompetens inom gröna näringar. Projektsatsningen finansieras av KK-stiftelsen under perioden 2016–2018. Utbildningen genomförs inom ramen för Halmstad School of Innovation (HSI).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt