Affärsutveckling i gröna näringar

Det halländska jordbruket står inför flera utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt för att kunna vara konkurrenskraftig i framtiden.

Bakgrund

En av de främsta utmaningarna relaterar till en allt åldrande åldersgrupp av företagare i enskilda jordbruksföretag, där nästan var tredje företagare är över 65 år. Med en utveckling där den nya generationen väljer andra karriärmöjligheter behöver lantbruket i större utsträckning se mångfald som en utvecklingsresurs, inte bara som överlevnadsstrategi, utan som en konkurrensfördel för att möta framtida samhällsutmaningar.

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om mångfald och hur mångfaldsarbetet kan utgöra en konkurrensfördel för ett hållbart och livskraftigt lantbruk i Halland. Frågor vi vill lyfta är:

  • Hur kan affärsmodellen för gröna näringar utvecklas med ett mångfaldsperspektiv?
  • Vilka är utmaningarna och möjligheterna?
  • Hur kan mångfaldsarbetet utvecklas till en konkurrensfördel – en utvecklingsresurs för halländska lantbruk?

Genom kunskap och utbildning om mångfald, vill vi testa nya sätt att arbeta med kompetensförstärkning och rekrytering för att möta framtida utmaningar.

Projektsatsningar

Målsättningen med flera av våra projektsatsningar är att utveckla förståelsen för mångfald som en viktig konkurrensfördel vad gäller hållbarhet, lönsamhet och hälsa inom gröna näringar.

I dag drivs två integrationsprojekt med fokus på affärsmodellinnovationer i gröna näringar, nämligen ”Framtidens Lantbruk” och ”Grön innovation”.

Högskolan i Halmstad är projektägare och driver projekten tillsammans med Hushållningssällskapet Halland, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Länsstyrelsen Halland. Projekten finansieras av Region Halland samt Tillväxtverket.

Logotyper från Hushållningssällskapet, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen och Region Halland. Illustration.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt